Fråga kaptenen

Gullefjunet: Mamma, ska vi sätta upp seglen snart?

Jag: Du får fråga pappa, det är han som bestämmer. Han är chef. Temporärt. Bara den här veckan. Och bara ombord. 20140720_155353

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *