Underspikning

Så här ser en underspikning ut. Skillnaden mellan en underspikning och en vanlig spikning är tydligen att man spikar underifrån. Eller nått i den stilen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *