Väry good quality

I Turkiet har de katter som är av väry good quality. Det sa tanten till mig. Så vi skulle köpa en sån där good quality katt. När tanten öppnade katten för att sätta i batterierna så flög det iväg en fjäder. Det var en faulty katt sa tanten men hon hade en annan good quality katt så hon hämtade den. När hon satte i batterierna så blinkade inte ögonen. Det var den enda katten med bad eyes så tanten hämtade en annan.

Den femte katten hon öppnade var en väry good quality katt. Den köpte vi. Vi hade en good quality katt i 3-4 timmar. Sen hade vi en bad quality katt som inte fungerade längre.

Kvalitetskatt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *