Vad var det jag sa om korna?

GW är lite feg med sin lapp och vill inte visa den. Jag däremot har ju redan visat vad det står på min lapp.

Okej att Baltikum kanske inte är riktigt Ryssland. Men det är nära. Jag känner att jag förtjänar åtminstone några detektiv-poäng för min teori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *