Vad är vrålets roll i nysningen?

Vi är oense jag och maken.

Jag säger att man inte behöver skrika när man nyser: Jag gör inte det tex. Maken påstår att ljudet inte går att kontrollera.

När maken nyser låter det inte attjo. Det låter ATTJO typ som ett vrål som skallar mellan väggarna. Helt obefogat.

Jag vet att han är sjuk, det har han berättat, han behöver inte demonstrera med ljudvolymen på nysningarna.

Jag kan slå vad om att när han sitter på tex ett jobbmöte så kan han kontrollera vrål-biten av nysningen. Men här hemma försöker han väcka dottern och försäkra sig att även grannarna ska höra att han är sjuk.

One thought on “Vad är vrålets roll i nysningen?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *