Varmvatten

Vi har äntligen varmvatten. Så ointressant tycker ni. Det skulle ni inte tycka om ni hade varit utan varmvatten i 20 dagar. Då skulle ni också tycka att det var intressant med varmvatten.

Varmvatten ligger väldigt långt ner på Maslows behovstrappa ska jag säga er.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *