W.h.a.t’s. t.h.e p.o.i.n.t?

Ä.r. d.e.t. n.å.g.o.n. s.o.m. v.e.t. v.a.r.f.ö.r. v.i.s.s.a. b.l.o.g.g.a.r.e. h.å.l.l.e.r. p.å. o.c.h. s.k.r.i.v.e.r. p.å. d.e.t. h.ä.r. s.ä.t.t.e.t? S.ä.t.t.e.r. p.u.n.k.t. e.f.t.e.r. v.a.r.j.e. b.o.k.s.t.a.v. O.f.t.a. i. r.u.b.r.i.k.e.r. M.e.n. ä.v.e.n. i. t.e.x.t.e.n, g.ä.r.n.a. p.å. o.r.d. s.o.m. s.k.r.i.v.s. m.e.d. s.t.o.r.a. b.o.k.s.t.ä.v.e.r. S.o.m. L.Y.C.K.A, Ä.N.T.L.I.G.E.N, F.A.N.T.A.S.T.I.S.K.T.

W.h.a.t’s. t.h.e. p.o.i.n.t? E.l.l.e.r. v.a.d. ä.r. p.u.n.k.t.e.n. s.o.m. m.a.n. k.a.n.s.k.e. s.ä.g.e.r. p.å. s.v.e.n.s.k.a. B.e.t.y.d.e.r. p.u.n.kt.e.r.n.a. n.å.g.o.t? F.ö.r.m.e.d.l.a.r. m.a.n. n.å.g.o.t. s.p.e.c.i.e.l.l.t. b.u.d.s.k.a.p. m.e.d. p.u.n.k.t.e.r.n.a? Ä.r. d.e.t. f.ö.r. a.t.t. j.a.g. ä.r. g.a.m.m.a.l. j.a.g. i.n.t.e. f.a.t.t.a.r? N.y. s.k.r.i.v.r.e.g.e.l. i.n.o.m. s.v.e.n.s.k.a. s.p.r.å.k.e.t, e.l.l.e.r. e.n. u.n.g.d.o.m.s.t.r.e.n.d. s.o.m. j.a.g. i.n.t.e. b.e.g.r.i.p.e.r?

Någon som vet och kan berätta? Jag vill ju inte att folk ska tycka att mina texter är pointless.

3 thoughts on “W.h.a.t’s. t.h.e p.o.i.n.t?”

  1. De kan antingen vara dem såm inte e så bra på svenska (dvs de unga) men mest troligt är det samma människor som sätter upp bokstavskonst på sina vita väggar i sina ljusa och fräscha lägenheter och vill understryka hur F.A.N.T.A.S.T.I.S.K.T.!. livet är. Jag tror att det är de P.R.E.T.A.N.T.I.Ö.S.A. O/E O.S.Ä.K.R.A.

  2. Jag läste ngnstans att hjärnan inte klarar av att processa det där utan resultatet blir att den lägger till småååå pauser där det är punkter. What’s the point? Punkten!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *