One down, one to go

Den svenska deklarationen är klar. I övriga upplysningar skrev jag “will not enter into correspondence”. SKV har dock säkert någon specialist på hemflyttande svenskar som kommer att ignorera det. De har säkert någon kvot att fylla över hur många papper de måste vända för att få gå hem tidigare på fredagar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *